Skocz do treści

Prawidłowy rozwój

Zajmujemy się oceną rozwoju psychoruchowego dzieci, ponieważ dążymy do wczesnego wykrycia nieprawidłowości i zaburzeń.

Integracja Sensoryczna

Prowadzimy zajęcia z integracji sensorycznej (SI) w gabinecie w Skarżysku-Kamiennej. Pracujemy nad nieprawidłowościami w rozwoju
zmysłowo-ruchowym dzieci, ale zajmujemy się zarówno diagnozą jak i terapią zaburzeń SI.

Psycholog dla dzieci

Ponieważ same zaburzenia SI są często skorelowane z innymi trudnościami, oferujemy możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej. Psycholog dla dzieci prowadzi diagnozę i terapię ukierunkowaną na małych pacjentów naszego gabinetu.

Terapia integracji sensorycznej oraz pomoc psychologiczna dla dzieci

EUROCENTRUM SKARŻYSKO-KAMIENNA, UL. 1-GO MAJA 65
telefon: 694836875 lub kliknij tutaj

terapia integracji sensorycznej oraz pomoc psychologiczna dla dzieci

Terapia Integracji sensorycznej

Zaburzenia integracji sensorycznej to zbiór określonych nieprawidłowości w rozwoju zmysłowo-ruchowym występujące w różnych konfiguracjach i nasileniu. Nieprawidłowości te nie wynikają z uszkodzeń zmysłów, ponieważ są zazwyczaj swoistymi problemami układu nerwowego z odbiorem, porządkowaniem i interpretacją bodźców zmysłowych.

GABINET ROZWOJU I TERAPII DZIECKA 7 ZMYSŁÓW
EUROCENTRUM Ul. 1-go Maja 65, II piętro
Skarżysko-Kamienna

telefon: 694 836 875